Støvoppsamling for trebearbeiding i en av Europas største trebearbeidingsbedrifter

Houtstofafzuiging LBR SmartFilter

Det som startet som et lite sagbruk i Tyskland, er i dag en av de største trebearbeidingsbedriftene i Europa, med 1600 ansatte fordelt på seks steder i Europa. Det tyske anlegget, som produserer tømmer, trevirke til husholdningshager, trebriketter, emballasje av tre med mer, har en kapasitet til å håndtere så mye som 650 000 m³ saget og høvlet tømmer årlig. For å håndtere det store støvvolumet fra treproduksjonen, leverte Nederman en fremtidssikker støvoppsamlingsløsning for trebearbeiding for å trekke ut, filtrere, transportere og resirkulere sagspon på en sikker og effektiv måte.

Utfordringene med støvfiltrering for trebearbeiding

Sagspon som genereres under ulike trebearbeidingsprosesser må samles opp, transporteres og filtreres nøye for å unngå brann- og eksplosjonsfare. Det tyske selskapet sto overfor utfordringer med å håndtere den store mengden på 20 tonn sagspon i timen som måtte transporteres til containere, siloer, forbrenning eller palletering. De trengte en sikker og effektiv støvfilterløsning med lavt energiforbruk for å skape en mer effektiv produksjon, et sunnere arbeidsmiljø samt overholde gjeldende forskrifter for brannfarlig støv.

ATEX-godkjent støvfiltersystem

Nederman installerte seks LBR SmartFilter-enheter, med Combifab F-vifter og CARZ-isolasjonsventiler for å håndtere den store mengden sagspon og støv og for å trekke ut et luftvolum på over 180 000 m³/t på en sikker måte. Alle var individuelt designet og dimensjonert for hvert sitt bruksområde. Energieffektive blåsevifter med høy effektivitet, IE3-motorer og nøyaktige driftspunkter ved hjelp av frekvensomformere forenklet transporten av sagspon over flere hundre meter, for deretter å bearbeides til briketter eller pellets ved sentrale anlegg.

Løsningen er en sikker og ATEX-godkjent løsning med lave drifts- og vedlikeholdskostnader, noe som gir betydelige energibesparelser for produksjonen samt merverdien fra gjenvinning av spon.

De viktigste fordelene med støvfilterløsningen:

  • Komplett løsning og installasjon
  • ATEX-godkjent
  • Energieffektiv
  • IIoT-klar

Den største verdien for kunden:

  • Sunnere og tryggere arbeidsmiljø
  • Mindre miljøpåvirkning
  • Merverdi ved gjenvinning av sponet
  • Energibesparelser

Trenger du hjelp med støvoppsamling for trebearbeiding?

Uansett om virksomheten din er stor eller liten, kan vi tilby den riktige løsningen for dine behov. Kontakt din lokale ekspert på ren luft for å finne ut hvordan du kan sørge for sikrere og mer effektiv trebearbeiding.

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes