Uppsamling av träbearbetningsdamm på ett av Europas största träbearbetningsföretag

Houtstofafzuiging LBR SmartFilter

Det som började som ett litet sågverk i Tyskland är idag ett av Europas största träbearbetningsföretag med 1 600 anställda på 6 olika platser runt om i Europa. Den tyska anläggningen, som producerar virke, impregnerade trävaror, träbriketter, förpackningsträ med mera, har en kapacitet på upp till 650 000 m³ sågat och hyvlat virke per år. För att hantera den stora mängden damm från träproduktionen har Nederman levererat en framtidssäker dammuppsamlingslösning som avlägsnar, filtrerar, transporterar bort och återvinner sågspån på ett säkert och effektivt sätt.

Utmaningarna med uppsamling av damm från träbearbetning

Sågspånet som bildas vid olika träbearbetningsprocesser måste samlas upp, transporteras och filtreras noggrant för att förhindra brand och explosioner. Att hantera den stora mängden sågspån (20 ton per timme) och transportera det till containrar, silos, förbränning eller palletering var en stor utmaning för det tyska företaget. De behövde en säker och effektiv dammuppsamlingslösning med låg energiförbrukning för att effektivisera sin produktion, skapa en bättre arbetsmiljö och uppfylla kraven gällande brännbart damm.

ATEX-godkänt dammuppsamlingssystem

För att hantera den stora mängden spån och damm och suga ut över 180 000 m³/h luft på ett säkert sätt installerade Nederman 6 st LBR SmartFilter-enheter med Combifab F-fläktar och CARZ explosionsdämpande isolerventiler. Alla delar har specialdesignats och dimensionerats för respektive tillämpning. Energieffektiva fläktar med hög verkningsgrad, IE3-motorer och frekvensomriktare som ger exakta driftnivåer gjorde det möjligt att transportera sågspånet flera hundra meter för att sedan brikettera eller pelletera det vid centraliserade utgångar.

Lösningen är en säker och ATEX-godkänd lösning med låga drift- och underhållskostnader som ger stora energibesparingar i produktionen. Dessutom skapar den mervärde eftersom sågspånet återvinns.

De viktigaste fördelarna med dammuppsamlingslösningen:

  • Komplett lösning och installation
  • ATEX-godkänd
  • Energieffektiv
  • IIoT-klar

Störst värde för kunden:

  • Hälsosammare och säkrare arbetsmiljö
  • Minskad miljöpåverkan
  • Mervärde genom återvinning av sågspån
  • Lägre energiförbrukning

Behöver du hjälp med att samla upp träbearbetningsdamm?

Oavsett om din verksamhet är liten eller stor hjälper vi dig genom att tillhandahålla rätt lösning för dina behov. Kontakta din lokala renluftsexpert för att ta reda på hur du kan skapa en säkrare och effektivare träbearbetning.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss