Fremtidssikker støvoppsamler for treforedling – støvkontroll for i dag og for fremtiden

Filtro de poeira LBR SmartFilter - Indústria da Madeira

Nederman har nylig lansert LBR SmartFilter, som er et fremtidssikkert støvoppsamlingssystem for treforedling av høy ytelse. LBR SmartFilter har fått spennende nye funksjoner i den populære NF-filterdesignen, noe som gjør det IIoT (Industrial Internet of Thing)-klart med et nytt Insight kontrollpanel og en serie sensorer til å overvåke og kontrollere støvoppsamlingssystemet på en effektiv måte – når som helst og hvor som helst.

Alle produksjonsvirksomheter står overfor utfordringer knyttet til støv- og luftkvalitet. Maskineffektivitet, energiforbruk og generell driftsproduktivitet påvirkes alle av luftkvalitet. For å sikre bærekraftig drift er det viktig å ha et støvkontrollsystem med oppdatert teknologi, og det er også viktig å overholde lover og forskrifter samt redusere risikoen for brann eller eksplosjoner som følge av brennbart støv.

LBR SmartFilter ble utviklet for å møte dagenshøye forventninger til kvalitet og lønnsomhet, og for å muliggjøre effektive, sikre og bærekraftige produksjoner innen treforedlingsindustrien. Med dette IIoT-klare støvoppsamlingssystemet får du full kontroll over fabrikkluften både i dag og ved potensielle driftsutvidelser i fremtiden.

Topp 5 fordeler med fremtidssikret støvoppsamlingssystem

  • En velprøvd løsning med over 35 000 installasjoner
  • Modulsystem tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner
  • Mulighet for feltutvidelse og IIoT-klare kontroller som kan oppdateres, gjør fabrikken klar for fremtidige behov og muligheter
  • Bærekraftig og energieffektivt med lave driftskostnader
  • Samsvarer med både ATEX- og NFPA-standarder

Støvkontroll i treforedlingsindustrien

LBR SmartFilter er en støvoppsamler med reversert luft som er egnet for krevende industrielle støvkontrollapplikasjoner. Det er en modulær, konfigurerbar design som tilbyr en løsning av høy ytelse som oppfyller dine unike behov. Et perfekt støvkontrollsystem for treforedlingsindustrien, som produksjon av møbler, skap, gulv, dører og vinduer, sagbruk, sponplater, MDF og andre bygningsmaterialer.

Støvoppsamleren er konstruert for kontinuerlig drift i luftstrømsystem med både overtrykk (positivt) og vakuum (negativt), og kan håndtere luftmengder på over 500 000 m3/t. Dette gjør den modulære, konfigurerbare utformingen til en god løsning for potensielle driftsutvidelser i fremtiden. Den nye, oppdaterte oppsamleren er bærekraftig med en effektiv gjenvinning av avfall som skal gjenbrukes eller resirkuleres. Det er energieffektivt, noe som gir lave driftskostnader og har vanligvis en utvidet filterlevetid på over 5 år.

Støvoppsamleren er i samsvar med både ATEX- og NFPA-standardene og minimerer risikoen for støveksponering, støy og brennbart støv for arbeidere og fasiliteter.

Overvåking av luftfiltrering med SmartFilter-sensorer

For å muliggjøre full kontroll over luften i fabrikken er LBR SmartFilter designet med sensorer for å overvåke ytelsen til enhver tid. Sensorene oppdager viktige komponenter, inkludert trykk, luftstrøm, nivå i støvbeholderen, utslipp samt filterrensesystemets ytelse. Ulike sensorpakker, tilbehør og applikasjoner er tilgjengelige basert på din konfigurasjon av LBR, for å oppfylle dine unike behov. Sensorene installeres på området og kobles til Nederman Insight-kontrollpanelet, der innsamlede data kan lastes opp til Insight IIoT-systemet. Tilkoblingen til Insight er valgfri for støvoppsamlingssystemet, og kan alltid kobles til ved fremtidige behov.

Finn ut mer om Nedermans SmartFilter-produkter og hvordan du kan få kontroll over fabrikkluften med Nederman myAir: Renluftsløsninger med IoT-tilkobling | Nederman

 

LBR SmartFilter støvoppsamler