Løsninger for det moderne bilverkstedet - kombinert design og funksjonalitet

Eksos og sveiserøyk, støv fra pussing og sliping, oljesøl og slanger som ligger i veien er bare noen av farene på bilverksteder. En lønnsom virksomhet avhenger av et verksted som er trygt, ryddig og godt organisert. Hold arbeidsmiljøet trygt, rent og attraktivt!

Eksosutslipp ved kaldstart kan gi giftige nivåer på bare minutter i et lukket bygg. Eksponering til skadelige og kreftfremkallende eksosgasser kan selv ved lave konsentrasjoner være helseskadelig over tid. Der det er behov for å ha kjøretøyer med forbrenningsmotor gående innendørs, for eksempel på et bilverksted, er det nødvendig med effektivt  eksosavsug for å ivareta arbeidsmiljøsikkerheten og holde utstyret i god stand.  

Ved å fjerne eksosrøyk fra bilverkstedet blir det tryggere for de ansatte, vedlikeholdet kan reduseres og det er mindre risiko for skade på sensitivt elektronisk utstyr.

Fire trinn for å øke effektiviteten og lønnsomheten på verkstedet ditt

 1. Trygge og ergonomiske arbeidsplasser
  Ingen flere skader forårsaket av snubling i slanger eller kabler på gulvet. Med slange- og kabeltromler har du luft, olje, vann eller strøm tilgjengelig etter behov, og slangene eller kablene ligger ikke i veien når de ikke er i bruk.

 2. Bedre for helsen og renere miljøer
  Eksosgasser, sveisegasser, slipestøv, osv. er helseskadelig og reduserer produktiviteten. Velg en effektiv avsugsløsning som fjerner forurensende stoffer direkte fra kilden.

 3. Mindre utstyrsslitasje 
  Skader på slanger og kabler forårsakes hovedsaklig av mekanisk slitasje. Med slange- og kabeltromler sørger vi for at det ikke ligger slanger og kabler på gulvet som kan bli skadet av kjøretøy.

 4. Sluttprodukter med bedre kvalitet
  Fresing og pussing skaper skadelig støv. Et rent arbeidsmiljø er avgjørende for et godt sluttprodukt. Velg et støvsugersystem som holder kjøretøyene og lokalene rene og ryddige.

Les mer om hvilke produkter og løsninger som passer dine behov. Med et bredt utvalg av produkter og løsninger av høy kvalitet bidrar vi til å holde bilverksteder trygge, rene og attraktive i mange år fremover med minimalt behov for service og vedlikehold. Kontakt oss i dag!