Lösningar för moderna fordonsverkstäder – optimal design och funktionalitet

Avgaser och svetsrök, slipdamm, oljespill och slangar på golvet är bara några av de hälsofaror som förekommer i bilverkstäder och plåtslagerier. En framgångsrik verksamhet är beroende av en säker, ren och välorganiserad verkstad. Håll arbetsmiljön ren, säker och attraktiv!

I en sluten lokal kan fordonsavgaser från en kallstartad motor nå giftiga nivåer på bara några minuter. Upprepad exponering till hälsofarliga och cancerframkallande avgaser kan med tiden leda till allvarliga hälsoproblem. Överallt där fordon måste ha motorn igång inomhus, som till exempel fordonsverkstäder, krävs ett effektivt  avgasutsug för att skydda personalen och hålla utrustningen i gott skick.  

Genom att avlägsna avgaser från din fordonsverkstad blir lokalerna säkrare för personalen, underhållsbehovet minskas liksom risken för skador på känslig elektronisk utrustning.

Fyra åtgärder som ökar verkstadens effektivitet och lönsamhet

 1. Säkra och ergonomiska arbetsplatser
  Eliminera snubbelrisken från löst liggande slangar och kablar på verkstadsgolvet. Med slang- och kabelupprullare finns luft, smörjmedel och el alltid nära till hands när det behövs, och är ur vägen när det inte behövs.

 2. Renare och hälsosammare miljö
  Avgaser, svetsrök, slipdamm osv. är hälsofarliga och minskar produktiviteten. Välj en effektiv utsugslösning som avlägsnar föroreningarna direkt vid källan.

 3. Minskat slitage på utrustning 
  Skador på slangar och kablar orsakas oftast av mekaniskt slitage. Med slang- och kabelupprullare kan du säkerställa att inga slangar eller kablar ligger kvar på golvet där de kan skadas av bilar och lastbilar.

 4. Bättre produktkvalitet
  All slipning genererar hälsofarligt damm. En ren miljö är avgörande för ett bra slutresultat. Välj ett städsystem som håller dina fordon och lokaler rena och prydliga.

Läs mer om vilka produkter och lösningar som passar bäst för dina behov. Nederman erbjuder ett brett utbud av kvalitetsprodukter och lösningar med minimala underhålls- och servicebehov som håller din fordonsverkstäd ren och snygg i många år. Kontakta oss nu!