Svetsrökeliminator

Ny Rökutsug FE 24/7

Nedermans nya mobila rökutsug FE 24/7 är avsedd för kontinuerlig användning vid svetsning och fångar upp svetsrök direkt från svetspistolen

Svetsrök orsakar hälsoproblem och har en negativ effekt på produktionen. Resultatet blir minskad kapacitet, återkommande driftstörningar och på sikt försämrad lönsamhet. Inte bara svetsare är utsatta i oskyddade miljöer – även produktionsmaskiner såväl som slutprodukter påverkas negativt av bristfälliga skyddsåtgärder.

FE 24/7 suger effektivt ut svetsrök direkt vid källan genom svetsmunstycken eller svetspistoler med inbyggda utsug.

FE 24/7 är avsedd för kontinuerlig drift och kan användas under långa arbetspass tack vare den effektiva och underhållsfria sidokanalsfläkten.

Fördelar med Nederman FE 24/7

  • Två avancerade modeller för en eller två svetsare
  • Strukturlackerad metallkonstruktion, lämplig för krävande industrimiljöer
  • Enkel justering av luftflöde för ökad produktivitet och energieffektivitet
  • Effektiv automatisk filterrensning säkerställer ökad livslängd av filter och låg driftskostnad
  • Integrerad gnistfälla som minimerar risken för skador på filterpatronen
  • W3-certifierad: filtrerad och renad luft kan återcirkuleras även om den innehåller partiklar från höglegerat stål
  • Kan uppgraderas med automatisk start-/stoppfunktion för användarvänlig funktionalitet och ökad energieffektivitet

Utsug monterad på svetspistolen

Punktutsug av rök vid källan görs ofta med mobila utsugshuvar, men sådana behöver frekvent omplaceras under arbetets gång. En alternativ metod för kontinuerlig svetsning med svetstråd är utsug monterad på svetspistolen.

Gå till sidan Utsug monterat på svetspistolen och läs om vilka fördelar denna metod erbjuder.

Svetsrökeliminator