Mobila dammavskiljare och rökutsug har nu uppdaterats med nanofiberfilter och ePTFE-teknik

Filtres mobiles avec filtre Nanofiber et ePTFE

Nyligen uppdaterade Nederman sitt sortiment av mobila dammavskiljare och rökutsug med optimerade nanofiberfilter och ePTFE-teknik. Den optimerade filtertekniken ger högre effektivitet, kostnadsbesparingar tack vare längre filterlivslängd samt lägre energiförbrukning och högre produktivitet tack vare längre rengöringsintervall och mindre risk för driftstopp.

Luftburet damm och ångor genereras i de flesta industriprocesser och påverkar produktionen och de människor som arbetar i den. Daglig partikelexponering kan vara farligt för personalens hälsa, både på kort och lång sikt. Damm i maskiner påverkar produktionseffektiviteten, energiförbrukningen och till och med slutproduktens kvalitet negativt. För att skydda både människor och produktion är det viktigt att ha en lämplig dammavskiljare eller rökutsug som suger ut föroreningarna vid källan innan de når dit personalen andas.

I många verkstäder är en mobil enhet det bästa och mest flexibla alternativet. Tack vare den uppdaterade nanofiber- och ePTFE-tekniken i Nedermans mobila damm- och rökutsug är mobila enheter nu mer effektiva än någonsin. Denna optimerade teknik genererar renare luft med minskade utsläpp och en hälsosammare arbetsmiljö. Med ökad dammlagringskapacitet och längre filterlivslängd har detta optimerade filter en lägre total ägarskapskostnad. Dessutom ger längre rengöringsintervall högre produktivitet och mindre stilleståndstid då igensatta filter behöver bytas ut.

Vad är fördelen med en mobil dammavskiljare eller rökutsug?

Utsug vid källan är den absolut mest effektiva utsugslösningen. En mobil enhet som Nederman FilterBox eller FilterCart har den uppenbara fördelen att den kan ta sig dit utsuget behövs. De mobila enheterna är flexibla och enkla att flytta runt i verkstaden eller runt föremålet du arbetar på, och med utsugsarmen kan du komma ännu närmare källan och suga ut damm eller rök innan den sprids i omgivningen eller når dit personalen andas.

Både Nederman FilterCart och FilterBox finns i flera utföranden som uppfyller era specifika krav. Alla våra enheter har nu uppdaterats med ny, optimerad teknik. Du kan också uppgradera din befintliga enhet med ett nytt optimerat filter. Alla FilterCart-enheter kan nu uppdateras med nanofiberfilterteknik. Alla FilterBox-enheter kan uppgraderas med den nya högeffektiva ePTFE-patronen och alla FilterBoxar med pneumatisk rengöring kan uppgraderas med de nya nanofiberpatronerna.

Vad är Nanofiberfilter och ePTFE-teknik?

Nanofiber är en syntetisk polymerfiber medan ePTFE är ett membran. Båda appliceras ovanpå filtermediet och har ytbelastande egenskaper. Detta gör det möjligt för filtermediet att samla upp partiklarna på filtrets yta, vilket förhindrar att partiklarna tränger in i mediet och riskerar igensättning. Ytbelastningen förbättrar avsevärt förmågan att rengöra filtret, vilket leder till högre produktivitet och kortare stilleståndstider. Nanofiberfiltret och ePTFE-tekniken gör också att filtermediet omedelbart uppnår full kapacitet. Lösningen är extremt effektiv när det gäller att fånga upp submikronpartiklar och den samlar upp fler och mindre partiklar än något annat filtermedium.

Ladda ner vår broschyr om mobila damm- och rökutsug

 

FilterBox_FilterCart_2021

FilterBox FilterCart

FilterBox FilterCart

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss