Hvordan vet jeg om støvet mitt er brennbart?

Poeira combustível

Brannfarlig støv er et mer vanlig fenomen enn man kanskje skulle tro. At tre kan brenne er ganske åpenbart, men mange andre organiske støvmaterialer – for eksempel kakaopulver, mel, sitronmasse og sukker – er også potensielt eksplosive. Det samme gjelder de fleste fine støvpartikler fra legemidler, plast, tekstiler og en rekke andre materialer.

Hvilke produkter og materialer kan forårsake en eksplosjon fra brannfarlig støv?

Fra epler til sink: listen over produkter som kan antennes i pulverform er omfattende, og inneholder et bredt utvalg av materialer. Noen av dem, som aluminium og jern, er ikke brennbare i større biter, men kan være det når de slipes ned til støv. På nettstedet sitt har US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en omfattende liste over brennbare materialer.

Vurdering av støvets brennbarhet

Typen brannfarlig støv som håndteres på arbeidsplassen eller produksjonsanlegget, forteller ikke hvor eksplosivt det er, bare at det har potensial til å antenne. For å finne ut risikoen for akkurat ditt støv kreves en profesjonell laboratorietest, der en prøve av støvet ditt antennes i en kontrollert omgivelser, og deretter måles og analyseres.

To viktige faktorer i denne analysen er støvets Kst-verdi og Pmax-verdi. Kst-verdien måler den relative alvorlighetsgraden av en eksplosjon hvis støvet antennes. Støvpartiklenes form, størrelse og fuktighetsnivå er bare noen av faktorene som avgjør støvets Kst-verdi. Pmax-verdien angir det maksimale trykket som kan dannes hvis støvet eksploderer.

Støveksplosjonsklassen avslører støveksplosjonens alvorlighetsgrad

Brennbare støvtyper er delt inn i fire klasser: St 0, St 1, St 2 og St 3. En høy Kst-verdi vil komme høyt på klassens skala, noe som indikerer en potensielt voldsom eksplosjon. En Kst-verdi på 0 betyr at det er null risiko for en eksplosjon fra brannfarlig støv.

  • St 0: Kst-verdi 0 – ingen eksplosjon. Typisk for silikastøv, sveisegenerert støv og termisk generert støv (for eksempel fra skjæreprosesser).
  • St 1: Kst-verdi >0-200 – svak eksplosjon. Vanlig for kull, melk i pulverform, sukker, svovel, trestøv og sink.
  • St 2: Kst-verdi >200-300 – kraftig eksplosjon. Vanlig for cellulose, tremel og polymetylakrylat (PMA).
  • S 3: Kst-verdi >300 – svært kraftig eksplosjon. Vanlig for metallstøv som aluminium, magnesium og titan.

Klikk her for å lese mer om hvordan du kan forhindre eksplosjonsulykker med brannfarlig støv på fabrikken eller verkstedet. Nederman har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med å vurdere og håndtere sikkerhetsrisikoer forbundet med brannfarlig støv, og å sikre ren luft i fabrikker og verksteder. Du finner mer informasjon om arbeidet vårt på nettstedet vårt, og du kan lese andre artikler her Nederman Knowledge Center. Hvis du vil at vi skal hjelpe deg med å vurdere risikoen for eksplosjoner fra brannfarlig støv på arbeidsplassen, kan du kontakte din lokale Nederman-representant.