Hur vet jag om mitt damm är brandfarligt?

Poeira combustível

Brandfarligt damm är ett vanligare fenomen än man kan tro. Brännbarheten hos en träbaserad dammtyp är ganska uppenbar, men många andra organiska dammaterial – som till exempel kakaopulver, mjöl, citrusmassa och socker – är också potentiellt explosiva. Det samma gäller de flesta fina dammpartiklar från läkemedel, plast, textilier och en rad andra material.

Vilka produkter och material kan orsaka en explosion av brännbart damm?

Från äpplen till zink – listan över produkter som kan brinna i pulverform är stor och innehåller en mängd olika material. Vissa av dem, som aluminium och järn, är inte brännbara i större bitar men brinner bra i dammform. På sin webbplats har amerikanska Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en omfattande lista över brännbara material.

Utvärdera dammets antändlighet

Typen av brännbart damm som hanteras på din anläggning eller fabrik avgör inte hur explosivt det faktiskt är, bara att det har potential att brinna. För att utvärdera riskerna med just ditt damm krävs ett professionellt labbtest, där ett prov av ditt damm antänds i en kontrollerad miljö och sedan mäts och analyseras.

Två viktiga element i denna analys är ditt damms Kst-värde och Pmax-värde. Kst-värdet redovisar den relativa allvarligheten hos en explosion om dammet skulle brinna. Dammpartiklarnas form, storlek och fuktnivå är bara några av de faktorer som avgör dammets Kst-värde. Pmax-värdet anger det maximala tryck som kan skapas om dammet exploderar.

Dammexplosionsklassen visar hur farligt dammet är när det exploderar

Brännbara dammtyper delas in i fyra klasser: St 0, St 1, St 2 och St 3. Ett högt Kst-värde ger en hög klass, vilket indikerar en potentiellt våldsam explosion. På motsvarande vis innebär ett Kst-värde på 0 att det inte finns någon risk för explosion av brännbart damm.

  • St 0: Kst-värde 0 – ingen explosion. Typiskt för kvartsdamm, svetsgenererat damm och termiskt genererat damm (till exempel från skärprocesser).
  • St 1: Kst-värde >0–200 – svag explosion. Typiskt för kol, mjölkpulver, socker, svavel, trädamm, zink.
  • St 2: Kst-värde >200–300 – kraftig explosion. Typiskt för cellulosa, trämjöl, polymetylakrylat (PMA).
  • St 3: Kst-värde >300 – mycket kraftig explosion. Typiskt för metalldamm som aluminium, magnesium och titan.

Klicka här för att läsa mer om hur du förhindrar olyckor med explosionsfarligt damm i fabriken eller verkstaden. Nederman har en lång historia av att hjälpa företag bedöma och hantera säkerhetsrisker med explosionsfarligt dammoch säkerställa ren luft i fabriker och verkstäder. För mer information om vårt arbete, besök vår webbplatsoch läs andra artiklar här i Nederman Knowledge Center. Om du vill att vi ska hjälpa dig bedöma risken för explosioner av brännbart damm på din arbetsplats, kontakta din lokala Nederman-representant.

Kontakta oss