Fordelene med smarte og kommunikative filtersystemer

Tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens fører til omstilling av industrielle prosesser. Ved å samle inn og analysere data for å få nye kunnskaper, kan bedrifter forstå, overvåke og opprettholde ytelsen og kvaliteten i systemene sine som aldri før. Dette gjelder også industrielle filtre.

Manglende kunnskap om filtrene man bruker, kan ha kostbare konsekvenser

Bedrifter som investerer i luftfiltreringsutstyr er sjelden eksperter på filtre, og de ønsker å fokusere på produksjon – ikke på vedlikeholdskrav. Manuelle inspeksjoner av filtersystemene kan være tid- og arbeidskrevende, og blir derfor ofte ikke prioritert. For lite kunnskap om filtersystemet kan føre til utilstrekkelig filtrering, kortere filterlevetid og unødige kostnader til alt fra energiforbruk til brudd på samsvarsbestemmelser og produksjonsstans. Dermed blir filtersystemet ikke nødvendig utnyttet til fulle, og kundene er kanskje ikke oppmerksomme på filtersystemets ytelse og hvordan den kan bli påvirket av endringer i produksjonsprosessen.

Nøkkelen er konkrete data om filtersystemet, som presenteres på en intuitiv måte

Hvis en høyvakuum-filterenhet (HiVac-filter) utstyres med et system for smart datainnsamling og overvåking av filterets ytelse, gir det en mengde nyttig informasjon i tillegg til bedre kunnskap om filtersystemet generelt. Nedermans bidrag innen dette feltet er Nederman Insight, en løsning som gir brukeren nettopp dette – kunnskap om filtersystemet og systemets ytelse. Industrispesifikke sensorer overvåker tilstanden i filtersystemet, og innhenter data som blir lastet opp til et skylagringssted via en IoT-gateway. Dataene lagres sikkert i skyen ved bruk av omfattende sikkerhetsfunksjoner, og er tilgjengelige for brukeren via et nettbasert dashbordgrensesnitt (på smarttelefon, nettbrett eller datamaskin) som heter Insight Analytics, der de enkelt kan avleses og tolkes.

Fjernovervåking gir enkelt og problemfritt tilsyn med filtrene

Studier av bransjens holdninger til industriens IoT, også kalt IIoT, har vist at fjernovervåking er en ny funksjon som blir spesielt godt mottatt. Muligheten til å kontrollere systemet på f.eks. en telefon eller et nettbrett betyr at filtrene enkelt kan kontrolleres og overvåkes via fjerntilgang. Dette kan vise seg å være like nyttig inne i en fabrikk som utenfor, siden filtrene kan være vanskelige å komme til. Fjernovervåking kan dermed spare mye tid, penger og ressurser ved ganske enkelt å gi kontinuerlig tilgang til data fra filtersystemet.

IoT-løsningene gir oppmerksomheten rundt filtersystemenes ytelse et løft, samtidig som kostnadene og vedlikeholdsbehovet reduseres

I tillegg til de ovennevnte fordelene med fjernovervåking, gir et smart og kommunikativt filtersystem en rekke andre fordeler: 

  • Enkel tilgang til både sanntidsdata og historiske data.
  • Operatørene kjenner tilstanden til et filter, og kan dermed forutse og tilpasse vedlikeholdsarbeidet. Dermed kan potensielle problemer påvises tidlig, slik at man unngår hastereparasjoner og uplanlagt driftsstans.
  • Man sparer tid og ressurser, produktiviteten øker og arbeidsmiljøet blir bedre og sikrere.
  • Beslutninger kan tas raskere, basert på faktiske, tydelige og sammenhengende statistikk.
  • Energiforbruket kan reduseres, slik at man sparer penger og forbedrer bedriftens bærekraft. Siden miljøkravene sannsynligvis blir strengere i fremtiden, må bedrifter kunne fremvise data som støtte til miljømessige retningslinjer og strategier.

Kontakt meg gjerne på nederman@nederman.no hvis du har spørsmål. Du kan lese mer om Nederman Insight her, og du finner også flere artikler om arbeidet vi gjør – innen for eksempel filtrering av oljerøyk og oljetåke samt avtrekkssystemer for kjøretøyeksos – her i Nederman Knowledge Center.