Fördelarna med smarta och kommunikativa filtreringssystem

IoT-teknik och artificiell intelligens förändrar hanteringen av industriella processer. Genom att samla in data, analysera och extrahera resultaten kan företag förstå, övervaka och upprätthålla kvaliteten och prestandan i sina system på ett sätt som de inte kunnat göra tidigare. Detta gäller även för industriella filter.

Bristande kunskap om ens filter kan orsaka stora kostnader

Företag som investerar i luftfiltreringsutrustning är sällan själva experter på filter och vill fokusera på produktionen – inte underhållet av filtersystemen. Manuella inspektioner av filtreringssystem kan visa sig vara tids- och resurskrävande, vilket kan innebära att inspektionerna inte prioriteras. Dåliga kunskaper om företagets filtreringssystem kan resultera i otillräcklig filtrering, kortare livslängd på filter och onödiga kostnader – allt från ökad energiförbrukning till lagöverträdelser och oplanerade driftstopp. Samtidigt kan det betyda att filtreringssystemet inte utnyttjas fullt ut och att kunden kanske inte vet hur systemet presterar och hur det påverkas av förändringar i produktionsprocessen.

Att kunna få tillförlitliga och lättolkade data från filtreringssystemet är avgörande

En högvakuum-filterenhet (HiVac-filter) utrustad med ett smart datainsamlings- och filtreringsövervakningssystem ger tillgång till stora mängder användbar information och bättre kunskap om filtreringssystemet i sin helhet. Nederman har utvecklat Nederman Insight – en lösning som ger användarna en överblick över installerade filter och deras prestanda. Industrispecifika sensorer övervakar förhållandena i filtreringssystemet och registrerar data som sedan laddas upp till molnet via en IoT-gateway. Data lagras tryggt i molnet med hjälp av avancerade säkerhetsfunktioner och kan nås av användaren via ett webbaserat dashboard-gränssnitt (via smartphone, surfplatta eller dator) som heter Insight Analytics, där informationen enkelt kan presenteras och tolkas.

Fjärrövervakning gör det enkelt och smidigt att se filtersystemets status

Studier av branschens uppfattning av industriella IoT-lösningar (även IIoT) indikerar att fjärrövervakning är en särskilt välkommen ny funktion. Att kunna komma åt systemet t.ex. via en mobiltelefon eller surfplatta, betyder att filter kan kontrolleras och övervakas på distans. Denna funktionalitet är praktisk såväl lokalt som utanför anläggningen eftersom filtren kan vara svåråtkomliga. Detta innebär att fjärrövervakning sparar tid, pengar och resurser genom att erbjuda oavbruten åtkomst till filtreringssystemets data.

IoT-lösningar ger bättre insyn i filtreringssystemets verkan samt minskar kostnaderna och underhållsbehovet

Förutom fördelarna med fjärrövervakning som nämns ovan, medför ett smart och kommunikativt filtreringssystem även ett flertal andra fördelar: 

  • Enkel åtkomst till realtidsdata och historiska data.
  • Operatören kan se statusen på alla filter och planera och effektivisera underhållet. Det betyder att potentiella problem kan upptäckas på ett tidigt stadium för att undvika akuta reparationer och oplanerade driftstopp.
  • Tid och resurser kan sparas, vilket ökar produktiviteten och ger en effektiv och säker arbetsmiljö.
  • Beslut kan fattas snabbare baserat på faktisk, tydlig och logiskt presenterad statistik.
  • Energiförbrukningen kan minskas, och då sparas pengar och företagets miljöavtryck förbättras. Eftersom miljölagarna sannolikt blir strängare i framtiden kommer företag att behöva kunna presentera ytterligare data för att visa att de uppfyller miljöriktlinjer och strategier.

Om du har några frågor kan du kontakta en av våra svenska säljare. Du kan läsa mer om Nederman Insight här och det finns även en mängd artiklar om andra lösningar från Nederman – exempelvis filtrering av oljerök och oljedimma och avgasutsug för fordon – här på Nederman Knowledge Center.