Effektiv håndtering av treavfall

Effektiv materialhåndtering er nødvendig for en god produksjonsflyt og kan ha positiv innvirkning på lønnsomheten. Treavfall kan gjenvinnes i nye materialer, f.eks. MDF-plater, eller kan gi energi i form av biobrennsel Fjerning av trestøv er viktig for å forbedre luftkvaliteten i arbeidsmiljøet og styrke produktkvaliteten og produksjonseffektiviteten.

Støv- og avfallshåndtering som er effektiv og riktig designet blir stadig viktigere i treforedlingsindustrien. 

Nederman har komplette løsninger for alle bruksområder relatert til trevirke, fra store til små produksjonsanlegg og sluttbearbeiding. Løsningene våre redusere miljøbelastningen og bidrar til bedre effektivitet og lønnsomhet.

Kontakt oss for å diskutere hvordan du kan forbedre virksomheten >>