Dammuppsamling och filtrering med IIOT

Ta kontroll över fabriksluften

I arbetet att driva moderna anläggningar pågår en digital resa för att utnyttja data och konnektivitet och förbättra alla aspekter i verksamheten, inklusive säkerhet, produktivitet, regelefterlevnad och hållbarhet. Vi på Nederman förstår att våra produkter och tjänster inom ren luft måste ge kunderna stöd på denna resa. Därför har vi utvecklat vår Insight IIoT-plattform och integrerat den i våra filtreringsprodukter, vilket ger kunderna en lösning som infriar dagens förväntningar och tillgodoser framtidens behov.

Nedermans SmartFilter-serie omfattar ett brett utbud av produkter som lämpar sig för en mängd olika branscher som träbearbetning, metallbearbetning, kompositbearbetning, jordbruk med mera. Vare sig du behöver en pulsstråleuppsamlare för svetsrök, en högvakuumavskiljare för verktygsbearbetning eller ett påsfilter i möbeltillverkningen har vi ett SmartFilter som tillgodoser dina unika behov.

Vad skiljer SmartFilter från traditionella dammavskiljare?

Nedermans SmartFilter har tre nyckelkomponenter som skiljer sig från traditionella lösningar vad gäller drift, användarvänlighet och prestanda.

Sensorer.I hela systemet finns en serie sensorer installerade som samlar in nyckeltal om insamlardriften. Dessa sensorer ersätter visuella mätare eller manuell övervakning, vilket resulterar i exakt och praktiskt användbar information och mindre fysiskt underhållsarbete.

Insight ControlEn digital pekskärmskontroll som styr filtreringssystemet samtidigt som sensordata samlas in och presenteras i ett användarvänligt gränssnitt. Styrningen uppfyller även de senaste industriella larmstandarderna och fungerar som en gateway för anslutning till Nedermans molnbaserade IIoT-plattform Insight.

 


Insight Platform
En molnbaserad IIoT-plattform som är särskilt utformad för filtersystem som tillhandahåller övervakning, visualisering och spårning av systemprestanda i realtid, inklusive anpassade instrumentpaneler, larm och rapporter. Livedata är åtkomliga via webben eller mobila enheter vilket gör det möjligt för användare att använda och underhålla sitt filtreringssystem mer effektivt.

Nederman Insight IIoT-anslutning Nederman Insight-mobilapp

 

SmartFilter och sista raden

Tillgängliga data och realtidsövervakning av filtreringssystemet har en rad fördelar för verksamheten, vilket leder till ökad systemtillförlitlighet och produktivitet, minskade ägandekostnader och förbättrad hållbarhet.

Driftsäkerhet

Driftsäkerhetsgaranti
Vidta åtgärder innan systemet stannar eller förlorar prestanda.

Minskat underhåll

Minska det oplanerade underhållet
Underhållet blir billigare när det kan planeras.

Livslängd

Förbättrad livslängd hos systemet
Tidiga felkorrigeringar hjälper till att för att förbättra produktens livslängd.

Riskhantering

Förbättrad säkerhet för människor och lokaler
Tidiga larm om brand eller möjlig explosion minimerar risken för personskador och skador på egendom.

Prestanda

Prestandaövervakning
Få värdefull information om hur ditt filtreringssystem fungerar.

Hållbarhet

Energieffektivitet
Ett system där alla komponenter fungerar korrekt förbrukar mindre energi.

Vårt myAir-serviceprogram erbjuder skalbara digitala tjänster och tjänster på plats som maximerar fördelarna och värdet som dina SmartFilter levererar.

Framtidens rena luft i dag

 

Nederman har försäljningskontor i 30 länder, så kontakta våra experter på ren luft i dag så att de kan förklara hur våra SmartFilter-produkter kan förbättra och stärka din verksamhet.