Optimera filterprestandan med Nederman SAVE

Intelligent luftflödesreglering som sparar energi, ökar prestandan och spårar processutnyttjandet i nya eller befintliga industriella filtreringssystem

Traditionella dammuppsamlingssystem är konstruerade för att fungera kontinuerligt oavsett om utsug krävs. Detta leder till slöseri med energi, ökat slitage, ökade underhållskostnader samt sämre filtreringsprestanda. Nederman SAVE spårar processdriften och justerar  fläktdriften för att leverera det luftflöde som krävs med minsta möjliga energiförbrukning för att upprätthålla önskad prestanda.

NedermanSaveEnergiförbrukning       


Hur fungerar Nederman SAVE?

Genom att övervaka maskin- och processinformation fastställer SAVE exakt den mängd luftflöde och tryck som krävs vid varje utsugspunkt för effektiv dammutsugning och säker materialtransport. Fläktens drift justeras sedan baserat på det faktiska driftbehovet, vilket resulterar i energibesparingar, ökad säkerhet för brännbart damm och minskat systemslitage. De maskindata som samlas in av systemet kan sedan användas för att spåra maskinutnyttjandet via Nederman Insight.

 

NedermanSave

Nederman SAVE kan minska energiförbrukningen med upp till 70% jämfört med traditionella dammuppsamlingssystem och erbjuder ytterligare värden för design, drift och underhåll av dammuppsamlingssystem. 

NedermanSAVEinstallation

Med optimerat luftflöde och förbättrad dammavskiljningsprestanda får kunderna tillgång till ett brett spektrum av värden med Nederman SAVE. 

 
energi

Minskad energiåtgång
Genom att minska luftflödet förbrukar fläktmotorn mindre energi, vilket avsevärt minskar energiförbrukningen med upp till 70%.

 
NedermanSafetyIcon

Säkerhet och tillförlitlighet
SAVE förbättrar medarbetarnas säkerhet och uppfyller kraven för brännbart damm enligt ATEX- och NFPA-standarderna genom förbättrad utsugs- och driftövervakning.

 
produktivitetdataikon

Produktivitetsdata
Genom att använda process- eller maskindata som samlats in för att upprätthålla korrekt luftflöde kan SAVE spåra maskindrift och utnyttjande och visualisera data med Nederman Insight.

 
Nederman_ökad_kapacitet

Ökad kapacitet
SAVE justerar fläktdriften baserat på faktiska luftflödeskrav, vilket frigör kapacitet i befintliga system och minskar storleken, fotavtrycket och installationskostnaden för nya system.

 
underhåll

Minskat underhåll
Med reducerat luftflöde minskas även systemslitage som nötning och filterrengöring, vilket förlänger komponenternas livslängd och minskar stilleståndstiden. 

 
HVAC-ikonnederman

HVAC-besparing
Genom att minska mängden luft som släpps ut eller sugs ut vid maskinerna minskas belastningen på HVAC-systemet, vilket sparar energi.

 lågvolymikon

Minskat ljud
Lägre fläktvarvtal och utsug endast när det krävs resulterar i en tystare arbetsmiljö. Filtren kräver också mindre rengöring vilket minskar tryckluftspulsen eller fläktljudet.


För nya eller befintliga dammavskiljningssystem

Eftermontering av befintliga installationer

SAVE är en flexibel teknik som kan anpassas till de flesta befintliga dammuppsamlingssystem, inklusive påshus (omvänd luft eller pulsstråle), kassettuppsamlare, system med flera fläktar och mycket mer. Utöver energibesparing kan eftermonteringar blåsa nytt liv i underpresterande system och/eller skapa ytterligare kapacitet för maskinutvidgning.

Nya dammavskiljarsystem

Genom att inkludera SAVE i utformningen av din nya dammuppsamling kan systemet optimeras från dag ett. SAVE kan möjliggöra mindre systemdesign, vilket minskar kapitalkostnaderna och systemets fotavtryck och skapar utrymme för framtida expansion. Med energibesparingar och IoT-klar teknik framtidssäkrar du din fabrik och din vinst. 


Övervaka drift, energibesparingar och produktivitet

 

Nederman SAVE integreras direkt med vår molnbaserade IIoT-plattform Nederman Insight som erbjuder realtidsövervakning, visualisering och spårning av systemprestanda, inklusive skräddarsydda instrumentpaneler, larm och rapporter. Livedata är åtkomliga på distans via webben och mobila enheter och lagras i molnet för trend- och prestandaanalys.

Insight_instrumentpanel_Nederman

 • Övervakning
  Övervaka systemstatus, energibesparingar och maskindriftsdata via en användarvänlig instrumentpanel som är specialutvecklad för industriella ventilationstillämpningar
 • Bearbeta data
  Visa realtidsdata för varje maskin som är ansluten till SAVE-systemet. Tillgång till historiska data och trenddata gör det möjligt för dig att analysera och förbättra driftsproduktiviteten. 
 • Energiuppföljning
  Få regelbundna energisparrapporter direkt till din inkorg eller exportera data på begäran för att motivera bidrag eller dokumentera hållbarhetsaktiviteter.
 • Alarmnotifikationer
  Larmloggar och funktioner för servicespårning möjliggör effektiv planering och felsökning för att undvika kostsamma driftstopp.

Kontakta en Nederman SAVE-expert

 


Vanliga frågor om Nederman SAVE

Fråga: Är Nederman SAVE för nya dammuppsamlingssystem eller kan det uppgraderas till ett befintligt system?
Svar: Nederman SAVE kan användas på nya och de flesta befintliga system. För befintliga system är SAVE i första hand till för att optimera prestanda inklusive energibesparingar. För nya system kan filtret, utöver energibesparingarna, dimensioneras för det faktiska luftflödet, vilket potentiellt minskar fotavtrycket och den initiala kostnaden.

Fråga: Kan Nederman SAVE användas på andra tillverkares dammavskiljare?
Svar: Ja. SAVE kan implementeras på de flesta dammuppsamlingssystem oavsett vem tillverkaren är. Våra försäljningsingenjörer kan utvärdera befintliga kanalsystem, regulatorer, fläktar och filter och bekräfta.

Fråga: Krävs ett Nederman Insight-abonnemang för att spåra energibesparingar?
Svar: Nej, det behövs inte. Energibesparingar och data spåras och är tillgängliga via den lokala SAVE-styrenheten. Nederman Insight erbjuder dock en lättanvänd instrumentpanel som kan nås på distans för att spåra energibesparingarna och även maskinutnyttjandet av processen. Om du redan har ett anslutet Nederman SmartFilter kan SAVE-övervakning läggas till i detta abonnemang.

Fråga: Hur mycket energi kommer jag verkligen att spara?
Svar: Nästan alla dammuppsamlingssystem i världen är unika, så den faktiska energibesparingen beror på en mängd olika faktorer, bland annat processen, kanalkonstruktionen, motorns effektivitet och andra faktorer. Den genomsnittliga besparingen för de flesta tillämpningar är cirka 60% och upp till 70% är möjligt. Denna procentsats är bara den elektriska effekt som förbrukas av motorerna och tar inte hänsyn till andra kostnadsbesparingar relaterade till HVAC, minskat komponentslitage eller förlängd filterlivslängd.

Fråga: Uppfyller Nederman SAVE föreskrifterna för explosionsfarligt damm?
Svar: Ja. SAVE uppfyller ATEX- och NFPA-rekommendationerna för aktiv övervakning av tillämpningar med brännbart damm. SAVE förbättrar systemets förmåga att på ett säkert sätt hantera brännbart damm genom att övervaka luftflöde, tryck och transporthastighet i varje kanalförgrening. Regelbundna systemspolningar med alla portar öppna förbättrar säkerheten ytterligare jämfört med konventionella reglage. 

Fråga: Är SAVE bara till för stora komplexa dammuppsamlingssystem eller kan det också vara fördelaktigt för små system?
Svar: SAVE kan användas i stora eller små system i processer som varierar i drift och som inte konstant kräver extrahering. Generellt sett är system med en motor på 15 kW (20 hk) eller högre de vanligaste tillämpningarna för SAVE. 

Fråga: Vilken är den förväntade avkastningen på investeringen från Nederman SAVE?
Svar: ROI för SAVE kommer att variera beroende på tillämpning och process, men den typiska återbetalningen till följd av energiminskningen i dammuppsamlingsfläktmotorerna är mindre än två år. Ytterligare besparingar relaterade till HVAC, underhåll och förlängd komponentlivslängd kan ytterligare förbättra avkastningen på investeringen.


Produkter och lösningar

Nederman SAVE

Ladda ner vår SAVE-broschyr

Nederman Save

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss