PAK-M sätter ett nytt riktmärke för kompakta vakuumenheter för rök och explosionsfarligt damm

Ett komplett sortiment för utsug och filtrering i standard- och ATEX-tillämpningar – ersätter E-PAK

Den nya PAK-M-serien som består av PAK-m och PAK-M DX är mer energieffektiv samtidigt som den ökar prestandan i alla parametrar tack vare den inbyggda variabla frekvensomriktaren (VFD). Med flera nya funktioner och modeller är PAK-M-sortimentet mer komplett än någonsin.

PAK-M är en frekvensstyrd dammavskiljare med högt vakuum som lämpar sig för tillämpningar med icke-explosionsfarligt damm och rök:

 • Konstruerad för utsug av svetsrök (inkl. vid källan), slipdamm eller annat icke-explosionsfarligt damm
 • Lämplig för rengöringstillämpningar som rengöring av arbetsplatsen, verkstadsgolvet eller utsug direkt från en produktionslinje, hantering av t.ex. granulat, sand eller spån
 • Typiska användningsområden finns i svetsverkstäder, bilverkstäder, byggindustrin och industritvätterier, som vanligtvis betjänar från 1 till 5 samtidiga utsugspunkter eller användare

PAK-M DX är den optimala lösningen för tillämpningar med explosionsfarligt damm:

 • Konstruerad för utsug av explosionsfarligt damm från slipning eller andra dammgenererande processer, inklusive utsug på verktyg
 • Lämplig för rengöring av arbetsplatsen, verkstadsgolvet eller utsug direkt från en produktionslinje som hanterar t.ex. granulat, sand eller spån
 • Typiska användningsområden finns inom bygg- och tillverkningsindustrin, t.ex. bagerier 
 

 

Fördelar med PAK-M-serien

 • Ökad prestanda – betydligt högre luftflöde än föregångarna E-PAK och E-PAK DX
 • En energieffektiv frekvensomriktare ger låga driftskostnader
 • Lång filterlivslängd, effektiv filterrengöring som initieras baserat på filterbelastning
 • Ökad användarsäkerhet och konstant luftflöde – uppfyller ISO 21904, lämplig vid användning av on-torch lösningar.
 • Låg ljudnivå som ger en tystare arbetsmiljö
 • Låga installationskostnader – levereras komplett med frekvensomriktare – plug-and-play-redo
 • Kompakt och modulär design – sparar verkstadsyta och transportkostnader
 • PLC-styrbox som tillval – erbjuder omfattande styrfunktioner vid behov 
 • Förberedd för IoT – redo för digital övervakning och molnanslutning
Gå till produktsidan för PAK-M-serien

PAK-M – sparar energi och driftskostnader

PAK-M reglerar automatiskt motorns varvtal med hjälp av en frekvensomriktare och kan därmed upprätthålla ett konstant vakuum som användaren ställer in på kontrollpanelen. Den är idealisk för utsug av svetsrök vid källan i enlighet med ISO 21904 och säkerställer minimal energiförbrukning. Energibesparingen är vanligtvis 50% eller mer jämfört med enheter utan frekvensomriktare. PAK-M kan ställas in för att generera så mycket vakuum som möjligt för tillämpningar med långa rörledningar, materialtransport eller rengöring. Automatiska vakuumventiler erbjuder ytterligare energibesparingar genom att styra dammavskiljaren med en pilotsignal för att endast tillhandahålla sug vid drift – men kan också användas för att öka antalet arbetspunkter om inte alla används samtidigt.

PAK-M styrs intuitivt av frekvensomriktarpanelen som standard, men kan uppgraderas med en separat PLC för förbättrade styrfunktioner. Tack vare de effektiva ljuddämparna och ljudkapslingen kan PAK-M passa in i normalt bullerkänsliga lokaler. Frekvensomriktaren kör PAK-M på lägsta möjliga hastighet för att upprätthålla önskat sug, vilket ytterligare minskar bullernivån.

För att säkerställa högeffektiv filtrering och effektiv filterrengöring levereras PAK-M med ett ePTFE-filter med ett sekundärfilter som tillval. Genom att snabbt öppna en rengöringsventil skapas ett kraftfullt omvänt luftflöde som effektivt lossar damm från filterpåsarna. Filterrengöringen initieras baserat på hur mycket damm som laddas i filtret (vid behov, dP-reglerat) eller alternativt, timerbaserat, vilket säkerställer ett minimalt totalt antal rengöringscykler och därmed ökad filterlivslängd. 

Gå till produktsidan för PAK-M

wood dust Nederman
food_processing

PAK-M DX– där säkerheten kommer först

Precis som standardversionen använder PAK-M DX en frekvensomriktare för att upprätthålla den vakuumnivå som valts av användaren på kontrollpanelen – vilket ger betydande energibesparingar. Det finns två huvudversioner tillgängliga: PAK-M DX med en avlastningspanel för utsläpp av explosionstryck och flammor eller PAK-M DX utrustad med ett flamfritt ventilationssystem som kan användas inomhus, den senare med varianter som lämpar sig för organiskt respektive metalliskt damm. Alla versioner erbjuds med två antistatiska filteralternativ, båda rengöringsbara: ett polyesterfilter med ett klass M-kontrollfilter eller ett högeffektivt PTFE-filter med ett H14-kontrollfilter, för ökad rengöringseffektivitet och längre filterlivslängd i mer krävande tillämpningar. Med säkerheten i fokus varnar ett komplett utbud av sensorer användaren om fel eller potentiellt farliga situationer och minimerar effekterna av en dammexplosion.

DX-serien består av sex olika varianter, alla levererade som plug-and-play-enheter, vilket bildar ett komplett EX-sortiment som lämpar sig för nästan alla ATEX-tillämpningar med 1–5 användare.

Gå till produktsidan för PAK-M DX

 

myAir service och support

Underhåll av rök- och dammutsugssystem är avgörande för att hålla arbetarna säkra, minska brandriskerna och förbättra hållbarheten. För att hjälpa tillverkare att hantera dessa system bättre har vi utvecklat serviceplattformen myAir för våra filtreringsprodukter.

Serviceplattformen myAir omfattar en rad tjänster, inklusive traditionella inspektions- och underhållstjänster på plats, samt en uppkopplad, digital övervakningstjänst som kallas Nederman Insight. Med denna omfattande plattform kan kunderna proaktivt ta itu med filterrelaterade problem och förbättra sin övergripande driftseffektivitet.
 

Kontakta våra myAir-experter för ett skräddarsytt erbjudande

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss