Wallcart filter

Idealisk för utsugssystem med utsug vid källan. Renar luften från partiklar, rök, damm, gaser och odörer. Typiska användningsområden är TIG- och punktsvetsning, laboratorieutsugning, hantering av livsmedel, odörer och kemikalier.

MFS, Modulfiltersystem
MFS, Modulfiltersystem

Idealisk för utsugningssystem för uppsamling vid källan

Läs mer