FilterBox

Flexibla och modulära mobila utsug för svetsrök och damm som tillgodoser de flesta behov i samband med svetsrök och icke-explosionsfarligt damm. Kan utrustas med tillbehör för specifika arbetsuppgifter. Kan användas som mobil enhet eller som fast installation.

FilterBox 10M

Manuell filterrensning för lätta till medel applikationer inom stoft- eller rökbelastning

Läs mer
FilterBox 10A

Automatisk filterrensning för lätt till medelstor rökbelastning

Läs mer
FilterBox 10 eQ

Automatisk filterrensning för lätta till medel applikationer inom stoft- eller rökbelastning

Läs mer
FilterBox 12M

Manuell filterrensning för tyngre applikationer inom stoft- eller rökbelastning

Läs mer
FilterBox 12A

Automatisk filterrensning för medel till tyngre appliktioner inom stoft- eller rökbelastning

Läs mer
FilterBox 12 eQ

Automatisk filterrensning för medel till tyngreapplikationer inom stoft- eller rökbelastning

Läs mer
FilterBox Twin

Automatisk eller manuell filterrensning för rök- & dammapplikationer

Läs mer
FilterBox Wall

Automatisk eller manuell filterrensning för rök-& dammapplikationer

Läs mer
FilterBox Hygiene 10M

En kostnadseffektiv enhet med manuell filterrensning för lätt till medelstor hygieniska applikationer

Läs mer
FilterBox Hygiene 10A

Automatisk filterrensning för lätt till medelstor hygieniska applikationer

Läs mer
FilterBox Hygiene 12M

En kostnadseffektiv enhet med manuell filterrensning för tyngre hygieniska applikationer

Läs mer
FilterBox Hygiene 12A

Automatisk filterrensning för tyngre hygieniska applikationer

Läs mer
FilterBox Hygiene Twin

En kostnadseffektiv enhet för lätt till medelstor stoftbelastning vid hygieniska applikationer för 2 arbetsplatser.

Läs mer
FilterBox Hygiene Wall

En mångsidig enhet utan utsugsarm. Använd med eller utan extern fläkt och fläktkontaktor.

Läs mer