Lösningar för explosionsfarligt damm med många olika isolerventiler att välja bland

Oavsett bransch eller vilken typ av damm som bildas på anläggningen kan vi leverera kompletta, ATEX-godkända lösningar med dammavskiljare och explosionsdämpande isolerventiler

Minska risken för dammexplosioner genom isolering

Vid utformning av ett avskiljningssystem för explosionsfarligt damm finns det några viktiga konstruktionsmässiga aspekter att ta hänsyn till. Den vanligaste lösningen (och en av Nedermans mest populära) är att använda explosionsdämpande isolerventiler. 

Ett isoleringssystem förhindrar att eventuella explosioner sprids och minskar därmed konsekvenserna av en explosion. Vid en explosion förhindrar de explosionsdämpande isolerventilerna att tryckvågen som bildas inuti en dammavskiljare rör sig uppströms, tillbaka till det arbetsområde där dammet sögs upp. På så sätt skyddas såväl medarbetarna som maskinerna och själva anläggningen. 

 

Fördelar med Nedermans lösningar för explosionsfarligt damm

SÄKERHET Skyddar personalen och produktionen 

SPECIALKOMPETENS Experter inom explosionsfarligt damm med lång erfarenhet; Nederman ingår i både
ATEX- och NFPA- kommittéerna

TILLFÖRLITLIGHET Ledande tillverkare av både dammavskiljare och explosionsskyddande utrustning med
ett stort utbud  explosionsdämpande isolerventiler för alla tillämpningar

CERTIFIERING Isolerventilerna CARZ och B-Flap är certifierade enligt
ATEX-standarden och uppfyller NFPA-kraven

Nederman har marknadens största utbud explosionsdämpande isolerventiler 

Med hjälp av vår branschledande expertis inom explosionsfarligt damm och dammavskiljare har vi byggt en egen testanläggning i ett stenbrott som uppfyller alla säkerhets- och provningskrav. Där kan vi utföra tester som inte är möjliga på ATEX-godkända anläggningar. Tack vare detta har Nederman marknadnes största utbud explosionsdämpande isolerventiler. 

Alla Nedermans explosionsdämpande isolerventiler är testade och godkända enligt EN 16447:2014 och uppfyller därmed kraven i ATEX-direktivet 2014/34/EU och NFPA 69. CARZ-N är dessutom certifierad enligt IECEx.

Nedermans explosionsdämpande isolerventiler

Välj rätt Nederman CARZ-ventil för din tillämpning

För att kunna välja rätt isolerventil måste man ta hänsyn till flera olika parametrar, framförallt det installerade systemets typ och storlek. Oavsett om utsugningen sker genom hög- eller lågvakuum, negativt tryck (sug) eller positivt tryck (tryck), inomhus eller utomhus har Nederman dammavskiljare och explosionsdämpande isolerventiler som passar just dina behov.

Kontakta Nederman så hjälper vi dig att välja rätt explosionsdämpande isolerventil eller utforma ett välfungerande dammavskiljarsystem. Nederman har ett team med experter på explosionsfarligt damm som analyserar dina behov och förser dig med rätt utrustning som skyddar din personal, utrustning och anläggning.