Dra nytta av fördelarna med dammutsugning inom livsmedelsindustrin

Stärkta hälso- och säkerhetskrav inom livsmedelsindustrin.

När den globala arbetsplatssäkerheten fortsätter att utvecklas ser vi allt strängare riktlinjer och regler för företagsägare. Hanteringen av brännbart damm utgör en betydande utmaning, särskilt inom livsmedelsindustrin där riskerna inte är lika uppenbara och inte lika välkända som i andra branscher.

Det är inom sådana branscher, där farorna är mer dolda, som proaktiva säkerhetsåtgärder blir avgörande. Vi är experter på att tillhandahålla dammutsugningsprodukter och övervakningsverktyg som hjälper dig att förutse och hantera potentiella risker innan de eskalerar. Med vårt engagemang för innovation och kvalitet ger vi företag möjlighet att effektivt minska dessa risker, vilket säkerställer fortsatt välbefinnande för anställda och minimerar störningar i verksamheten.

Förstå riskerna med brännbart damm vid livsmedelsbearbetning

I anläggningar med livsmedelsbearbetning utgör brännbart damm en dold men närvarande fara. Små partiklar uppstår från olika processer såsom fräsning, malning, blandning och förpackning. Trots dess till synes ofarliga utseende kan damm från livsmedelsbearbetning leda till katastrofala konsekvenser om företaget inte har effektiva utsugningssystem. Även små gnistor kan utlösa explosioner, äventyra liv och störa verksamheten.

Vårt proaktiva förhållningssätt till hantering av brännbart damm

Som branschledare inom dammavskiljning har vi oöverträffad expertis och insikt i att hantera de unika utmaningar som livsmedelsföretag står inför. Vi erbjuder moderna, anpassningsbara lösningar för dammutsug som uppfyller internationella säkerhetsriktlinjer och är designade för att proaktivt upptäcka och hantera dammnivåer. Med vårt övervakningssystem Nederman Insight kan du kontinuerligt övervaka luftkvalitet och dammansamling. Våra system varnar tidigt och ger dig möjlighet att ingripa snabbt innan riskerna eskalerar.

Utnyttja vår expertis: skräddarsydda lösningar för varje kund

En av de utmärkande funktionerna vi erbjuder är vår inställning till individuella lösningar för var och en av våra kunder. Vi kan skräddarsy våra enheter efter dina specifika behov, och vi har lång erfarenhet av att erbjuda premium  lösningar som sparar plats i trånga utrymmen som är typiska för livsmedelsanläggningar. Vårt MCP Smartfilter och explosionsisoleringsventil CARZ är ett av våra specialistalternativ som kan konfigureras för att leverera utrymmeseffektiva lösningar för dammutsugning utan att kompromissa med säkerhet eller effektivitet.

Premiumfunktioner för säkerhet och regelefterlevnad

Våra produkter är speciellt utformade för att möta de ständigt föränderliga och strikta standarderna för hantering av brännbart damm. Men det är vårt engagemang för hållbarhet som skiljer oss åt. Våra lösningar är designade för att fungera effektivt och förbruka minimalt med el, vilket gör att du kan prioritera effektivitet utan att offra prestanda. När du använder våra produkter tillsammans med Nederman Insight kan du även fjärrövervaka dammnivåer, vilket gör att du kan minimera stilleståndstiden och upprätthålla minimala driftsavbrott.

Uppnå överlägsen säkerhet på arbetsplatsen och operativ excellens inom livsmedelsbearbetning

Om du är ett företag som strävar efter att ha fortsatt framgång och regelefterlevnad inom livsmedelsindustrin, är det viktigt att implementera robusta säkerhetsåtgärder, inte bara för att säkerställa dina anställdas välbefinnande utan också för att säkerställa kontinuiteten och regelefterlevnaden i din verksamhet. Våra skräddarsydda lösningar överträffar branschstandarder och har internationellt stöd, vilket underlättar i ett ständigt föränderligt regelverk. 

När vi fortsätter att lära oss mer om riskerna med brännbart damm och de dolda farorna med livsmedelsbearbetning, är integrationen av avancerade lösningar för dammutsug i branschen viktigare än någonsin. Våra revolutionerande produkter för dammutsugning, tillsammans med våra branschexperter och proaktiva tillvägagångssätt, gör oss till en pålitlig partner för företag inom livsmedelsindustrin som strävar efter operationell excellens. Kontakta någon av våra experter på brännbart damm. 

 
 

 

 

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss