Luftfiltrering 4.0 möjliggör för sänkt energiförbrukning inom skogsindustrin

När energikostnaderna är ständigt ökande söker många verksamheter efter effektiva sätt att minska sin förbrukning. Trots att träbearbetande industrier är i framkant gällande energioptimering och teknisk utveckling har filtreringslösningarna förbisetts och stannat upp – något som Nederman ändrat på med energibesparingar på upp till 50 – 70 procent.

Behovet av ren luft och ett optimerat luftflöde är vitalt på flertalet branscher. Detta till trots har luftreningsindustrins utveckling stagnerat – fram till nu.

Genom att kombinera digitala lösningar med traditionell luftfiltrering kan träarbetande verksamheter nu smidigt koppla upp sig till sina filtreringsprodukter för att säkerställa att allt är optimerat och dessutom fungerar som det ska. Magnus Edmén, Head of Sales på Nederman, menar att detta kommer leda till både sänkta kostnader och en bättre arbetsmiljö.

Digitalisering och optimering

Trots att stora delar av industrin är långt fram i den tekniska utvecklingen har filtreringssystemet hamnat på efterkälken. Magnus menar att många ser filtreringen som ett nödvändigt ont.

– Filtreringen är vital inom skogsindustrin. Dock kan den innebära stor energiförbrukning och därav resultera i höga kostnader.

Med lång erfarenhet och både globala och lokala aktörer har Nederman länge legat i framkant. Kombinationen av digitala fördelar, såsom automatiserade processer, tillgängligheten till driftdata och kompetenta tekniker innebär optimeringsmöjligheter. Det är denna kombination och tekniska fördelar som möjliggör stora energibesparingar.

– Systemet implementeras och monteras vid installation eller direkt på det redan existerande systemet. Genom algoritmer och logik kan systemet minimera energikonsumtionen baserat på det aktuella filtreringsbehovet,
säger Magnus.

Många verksamheter har sitt fläktsystem påslaget dygnet runt då det skulle kunna innebära stora konsekvenser, likt de nämnda ovan, om fläkten var avstängd under produktionstiden. Detta resulterar dock i en hög energiförbrukning, som enligt Magnus, är helt onödigt.

– Vårt system samarbetar med resterande utrustning och resulterar i en produktion och teknologi som är i harmoni och samspel med varandra.

Vikten av en god arbetsmiljö

Magnus menar att allt detta i grund och botten handlar om att skapa en säker, effektiv och god arbetsmiljö, för både människa och natur.

– Luftfiltreringen är inte bara vital för produktionen och för en minskad energiförbrukning, utan även för att på ett säkert sätt undvika explosionsfarligt trädamm i verksamheten, säger han och avslutar:

– Vår högkvalitativa filterteknik och utrustning konstruerad för att undvika explosioner i kombination med våra digitala tjänster gör att våra produkter har större flexibilitet och prestanda med lägre energiförbrukning som följd. I grund och botten handlar vår tekniska framgång om att effektivisera och sänka kostnader samtidigt som vi skapar ren luft och kan skyddamänniskor, miljö och produktion.

 

Artikeln publicerades ursprungligen i Dagens Industri: Luftfiltrering 4.0 möjliggör för sänkt energiförbrukning inom skogsindustrin (di.se)

Magnus Edmén
VP E&FT / Head of Sales Area EMEA Sales

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss