Ny optimerad luftfiltreringsprestanda med Intelligent Airflow Control

Vi introducerar nu Nederman SAVE – ett helt nytt intelligent luftflödessystem som optimerar filtreringsprestandan och samtidigt minskar energiförbrukningen radikalt.

Industriella luftfiltreringssystem spelar en avgörande roll för både driftseffektivitet, hälsa och säkerhet för industriarbetare. Dammuppsamlingssystem förbrukar dock ofta mycket energi och står för en stor del av produktionens energikostnader. Detta utgör ett växande problem för alla branscher i en värld med stigande energipriser.

Spara upp till 70% energi

Med Nederman SAVE kan du nu spara upp till 70% av din energiförbrukning och optimera din luftfiltreringsprestanda på ett betydande sätt. Nederman SAVE-lösningen är ett intelligent system som använder maskin- och processinformation för att bestämma den exakta mängd luftflöde och tryck som krävs för effektiv dammuppsamling och säker materialtransport. Genom att spåra processen och justera fläktdriften till att endast leverera det luftflöde som krävs använder Nederman SAVE den minsta mängden energi som krävs för att upprätthålla önskad prestanda.

Så sparar du energi med intelligent luftflödesreglering

Den intelligenta luftflödesregleringen uppnås genom integrering av sensorer på maskiner eller processer som detekterar driftstatus och indikerar behovet av extraktion. Sensoravläsningarna samlas in av lokala SAVE-moduler som var och en kan betjäna upp till fyra maskiner. Den insamlade informationen överförs sedan trådlöst till en central SAVE-styrenhet där systemkraven sammanställs och analyseras övergripande. Baserat på analysen från SAVE-styrenheten skickas instruktioner till de variabla frekvensomformare som styr varje fläkt och till spjällen på varje maskin för att optimera luftflödet och trycket för operativsystemet.

Nederman SAVE integreras sömlöst med Nederman Insight, vår molnbaserade IIoT-plattform som tillhandahåller fjärrövervakning i realtid, visualisering och spårning av systemprestanda, inklusive skräddarsydda instrumentpaneler, larm och rapporter. Med Nederman Insight anslutet till ditt Nederman SAVE-system har du alltid tillgång till realtidsdata om prestanda via webben eller dina mobila enheter var och när som helst. En perfekt lösning för att ta full kontroll över fabriksluften!

 

Optimera din befintliga dammavskiljare

Genom att införliva Nederman SAVE i utformningen av nya dammuppsamlingssystem kan systemet optimeras från dag ett – men Nederman SAVE-lösningen kan lika gärna monteras i efterhand på ditt befintliga dammuppsamlingssystem för att minska energiförbrukningen. Nederman SAVE kan anpassas till de flesta befintliga dammuppsamlingssystem, inklusive påsfilter (omvänd luft eller pulsstråle), kassettuppsamlare och system med flera fläktar samt optimera system med sämre prestanda.

Med lanseringen av Nederman SAVE är industriella filtreringssystem smartare och effektivare än någonsin tidigare. Genom att utnyttja driftdata och tillhandahålla intelligent luftflödesreglering erbjuder systemet betydande energibesparingar, ökad säkerhet och kortare underhållstid. Återbetalningstiden för investeringen är i allmänhet mindre än två år och tiden från projektstart till driftsättning är högst fyra månader. Snabb installation med otroligt kort återbetalningstid och garanterade avsevärda energibesparingar.

Statligt finansierade hållbarhetsinvesteringar

Energisnåla installationer som Nederman SAVE är ofta statligt subventionerade. I många länder erbjuder regeringar olika energisparprogram där industrier kan ansöka om investeringsbidrag. En godkänd ansökan om statligt bidrag hjälper inte bara till att betala för och möjliggöra investeringen samt snabba upp återbetalningstiden utan gör det gör också möjligt att marknadsföra ditt företags hållbara förhållningssätt, vilket idag är en avgörande faktor för kunder, investerare och framtida medarbetare.   

Oavsett om du har ett befintligt system eller designar ett nytt kan en integrering av Nederman SAVE hjälpa dig att framtidssäkra din fabrik och lönsamhet samt bidra till en mer hållbar drift. Kontakta en av våra experter på ren luft för att lära dig hur du kan optimera din luftfiltreringsprestanda och spara energi i din verksamhet.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss