Energioptimering med enorm besparingspotential

Solução Industrial digital

Träbearbetning är en stor industrisektor, framför allt i östra Europa. Med anledning av den stora mängden luft som hanteras i stoftutsugningssystem är energibehovet stort, och med dagens prisläge har energifrågan letat sig in i styrelserummen hos alltfler producenter. Hos BRW, ett av Europas största företag inom branschen, bestämde man sig för att minimera effekterna, och Nederman levererade en lösning som radikalt förändrade situationen.

Träindustrin är viktig för Polen, det mesta går på export och fabrikerna sysselsätter många, direkt och indirekt. Energifrågan har blivit ett problem som hotar priser och konkurrenskraft. Då känns det skönt för oss på Nederman att ha färdiga lösningar att erbjuda våra kunder, säger Piotr Krysztofik, VD Nederman Polen.

Nederman SAVE

BRW är branschledande inom träbearbetningsindustrin i Europa. Träbearbetning är en kontinuerlig process, ofta med 2- eller 3-skift upp till 16 timmar per dag och energikonsumtionen är en betydande kostnadspost.

Filtreringsanläggningen i Biłgoraj installerades för 15 år sedan och deras befintliga styrsystem gjorde det inte möjligt att anpassa luftutsuget till maskinernas aktuella användning och därmed minimera onödig energianvändning. Det kunde vi ganska enkelt lösa med vårt energisparkoncept Nederman SAVE där vi kompletterade den befintliga utrustningen med digitala sensorer, utrustade systemet med ytterligare spjäll och växelriktare samt ett intelligent styrsystem för dessa. Nederman SAVE vet vilken maskin eller del av maskinen som används och utsugsbehov, baserat på detta justeras hela systemet för att minimera energiförbrukningen. Detta nya system är en mycket effektivare lösning jämfört med differentialtrycksdriven styrning som annars används i de flesta system på marknaden.

White certificate minskar investeringskostnaden

Polska myndigheter erbjuder ett energibesparingsprogram, där industrier kan ansöka om investeringsbidrag för att genomföra energibesparande lösningar. Ett godkänt White certificate kapar investeringsnotan och gör investeringen ännu mer attraktiv. Nederman SAVE har inbyggd rapportfunktion som påvisar och bevisar energieffektivitet vilket gör ansökan om White certificate enkel. Projektet startar med en revision av anläggningen, med förslag på åtgärder, kostnadskalkyl och teoretisk energibesparing. Efter godkänd ansökan går projektet vidare med en pilotinstallation för att bekräfta beräkningarna innan man går vidare till fullskalig installation.

BRW-projektet inleddes med en revision av anläggningen, med förslag till åtgärder för en utvald produktionslinje. Baserat på mätningar från revisionen och verkligt utnyttjande av träbearbetningsmaskinerna beräknas potentiella energibesparingar och investeringskostnader för den granskade linjen och hela fabriken. Energiförbrukningen och energikostnaderna möjliggjorde en återbetalningstid på mindre än 7 månader för investeringen i Nederman SAVE-systemet.

SAVE sparar upp till 70% energi

Resultatet är häpnadsväckande, och visar på en enorm potential bara genom digitalisering med stöd av komplexa algoritmer som täcker industriella produktionsprocesser. Till detta ska läggas flera andra fördelar som Nederman SAVE ger, enligt Piotr Krysztofik:

  • Garanterad upptid
  • Preventivt underhåll
  • Enkel kalibrering och anpassning av systemet efter utbyte av maskiner
  • Användning av överskottskapacitet i systemet för att ansluta ytterligare maskiner
  • Effektivare bemanning och resursutnyttjande
  • Ökad säkerhet för explosion (ATEX)
  • Löpande filteroptimering med lägre slitage
  • Remote övervakning/datainsamling
  • Förbättrad rapportering

BRW är bara en av många verksamheter inom segmentet träbearbetning som nu ser över sin energisituation. I samma bransch finns bl a välkända IKEA, och inom exempelvis svetsning och smältverk hittar vi många aktörer med samma utmaning. Vi vet att vi kan erbjuda marknadsledande lösningar, och 2023 ser ut att kunna bli ett verkligt genombrottsår för våra energibesparingslösningar, avslutar Piotr Krysztofik.

Ladda ner vår SAVE-broschyr

Nederman Save

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss