Centraldammsugarsystem för allmän grovrengöring installerat på produktionsanläggningen hos världens största leverantör av fordonsbatterier

Johnson Controls, världens största leverantör av fordonsbatterier, har mer än 100 års erfarenhet av batteritillverkning och har för att nå denna milstolpe alltid prioriterat och fokuserat på människors hälsa och säkerhet. I och med implementeringen av Nedermans högvakuumsystem har operatörens kontakt med råmaterialet i produktionsprocessen minimerats.

Johnson Controls-logo

Komplett industridammsugarlösning

2012 kontaktades Nederman av enheten Johnson Controls do Brasil i Sorocaba, São Paulo, för att hitta en lösning för allmän städning i produktionslinjen för fordonsbatterier. Huvudsyftet var att eliminera den gamla rengöringsmetoden där portabla dammsugare, kvastar, gummiskrapor och trassel användes, som förutom att ta mycket av personalens tid i anspråk medförde kontakt med hälso- och miljöfarliga ämnen som blyoxid.

Johnson Controls är välkända över hela världen för sitt arbete och sina investeringar i metoder för utveckling av säkra och hållbara produkter. Med detta i åtanke har Nederman, som också arbetar med dessa målsättningar, åtagit sig att driva ett projekt för installation av ett centralstädsystem med storskalig ventilation och fyra stycken RBU 2100-dammsugarenheter, var och en med en 60 hk motor och två självrengörande FlexFilter-grenrör installerade i fabrikens externa område. Systemet har även en centrerad skorsten som fungerar som provtagningspunkt för att identifiera mängden partiklar som släpps ut i atmosfären, vilket stärker företagets miljöarbete. ”Vi är mycket noggranna med våra anläggningar eftersom vi vill överträffa de höga krav som ställs i den brasilianska lagstiftning som gäller för vår verksamhet”, förklarar Faustino Correa da Silva, miljösamordnare för Johnson Controls och ansvarig för projektet.

Totalt finns 98 aspirationspunkter utspridda över olika delar av fabriken, alla med manuella ventiler för automatisk systemaktivering, vilket underlättar operatörernas dagliga drift och i synnerhet förbättrar skiftöverlämningarna, eftersom rengöringsprocessen blir mycket snabbare och effektivare. ”Vi använder ungefär 120 ton blyoxid per dag i vår tillverkningsprocess och nedsmutsning är oundviklig. Den största vinsten i och med implementeringen av Nedermans system är vi kan eliminera medarbetarnas kontakt med damm. Detta har alltid varit något vi arbetat med, och vi uppfyllde redan både kraven i den brasilianska lagstiftningen och Johnsons interna index som är ännu strängare, men nu kan operatörerna rengöra arbetsmiljön utan kontakt med ämnet”, förklarar Faustino.

Faustino tillägger att Nederman redan var ett riktmärke för koncernen utomlands, men i Brasilien var Nederman det enda företaget som presenterade en lösning som helt uppfyllde Johnson Controls krav, eftersom man genom sin förståelse för behoven utöver utrustning även erbjöd konstruktion, installation, garanti, underhållsservice och reservdelar – allt detta i ett lokalt samarbete, vilket undrelättade köpbeslutsprocessen.

Tillbehören som används i Johnson Controls verksamhet, som golvrengöringsenheter, sugmunstycken och elpaneler, är standardsystemdelar och alla delar som behöver bytas ut regelbundet för förebyggande underhåll, som elementfilter och band, köps direkt från Nederman, som också erbjuder all support via sitt eget Technical Assistance-team.

Så fungerar industridammsugarsystemet steg för steg

  1. Med hjälp av rengöringsenheterna sugs de blypartiklar som bildas vid företagets produktionsprocess ut från utrustningen, golvet och hela tillverkningsmiljön.
  2. Materialet, som drivs genom särskilda flexibla slangar, passerar genom systemets klaffventil, som har funktionen att öppna och stänga vakuumet genom aktivering vid användningsstället.
  3. Partiklarna passerar sedan genom högvakuumrören, som har till uppgift att transportera dem till centralenheten.
  4. I centralenheten separeras, filtreras och lagras pulvret för framtida och korrekt avfallshantering med hjälp av Nederman-teknik.
  5. Systemskorstenen är unik och har provtagningspunkter som gör det möjligt att identifiera mängden partiklar som släpps ut i atmosfären.Industriella renhållningsprodukter

___________________________________________________________________________________________________

”Vi är mycket stolta över den lösning som Johnson Controls har installerat, eftersom detta för närvarande är det största högvakuumsystemet för allmän rengöring från Nederman med en total installerad effekt på 240 hk. Vi lyckades klara av den största utmaningen i projektet: avståndet mellan materialsugpunkterna och vakuumcentralen som mätte mer än 200 meter. Vårt största bekymmer var det tryck som krävdes för att få fram partiklarna, så vi arbetar med tryck på upp till -40 kPa (-4 000 mm.c.a)”, betonar Luiz Fernando Araújo, teknisk chef på Nederman med över 30 års erfarenhet av industriella dammsugarsystem.

Luiz Fernando Araujo

 

Luiz Fernando Araújo
Teknisk chef på Nederman med mer än 30 års erfarenhet av industriella avgassystem

  

____________________________________________________________________________________________________

Läs mer om industriell renhållning

Om du vill veta mer om våra dammuppsamlingssystem, industriell renhållning eller hur Nederman kan hjälpa ditt företag med generell städning är du välkommen att kontakta din lokala renluftsexpert.