Produktionseffektiv svetsning

Nederman erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar som ger renare arbetsmiljö, högre driftsäkerhet samt ekonomisk och energieffektiv utsugning av svetsrök.

Svetsrök kan orsaka hälsoproblem och ha en negativ effekt på produktionen. Resultatet blir minskad kapacitet, återkommande driftstörningar och på sikt försämrad lönsamhet. Inte bara svetsare som är utsatta i oskyddade miljöer – även produktionsmaskiner såväl som slutprodukterna påverkas negativt av bristfälliga skyddsåtgärder. Även automatiserad svetsutrustning som svetsrobotar – och deras operatörer – utsätts för kvarvarande svetsrök och måste skyddas. God säkerhet och hälsa är bra för affärerna. 

Att låta systemet vara påslaget när det inte används är  slöseri med energi. Det är inte bara slöseri med fläktmotorernas energi, utan även uppvärmnings- eller kylningskostnaden för tilluften som ska ersätta luften som sugs ut ur lokalerna. Med ett Nederman fläktsystem utrustat med frekvensomriktare anpassas utsugskapaciteten automatiskt till en optimal nivå för att minska driftkostnaderna.

För ytterligare besparingar kan lättprogrammerade tidur, maskinsensorer  och automatspjäll (motoriserade eller pneumatiska) installeras vid utsugsplatserna för att minska onödigt luftutsug. Detta ökar systemets effektivitet, minskar underhållsbehovet och minskar antalet filterbyten, för lägre kostnader och  ökad driftsäkerhet. 

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss