Kvartsdamm – hälsoriskerna och hur du identifierar symptomen

Inandning av damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara som bl.a. kan leda till den dödliga lungsjukdomen silikos, s.k. ”stendammslunga”. Exempel där kvartsdamm förekommer är bl.a. mineralutvinning, sand-, grus-, och bergshantering, gjuterier, asfaltverk, färg-, plast- och limtillverkning, samt stål- och metallhantering. Symptomen för silikos är bland annat hosta, feber, andnöd och cyanosis (blåaktig hud).

Dammiga miljöer är ett stort problem inom byggbranschen och mätningar visar att många byggarbetsplatser överskrider gränsvärdena för kvartsdamm. Byggarbetare som hanterar betong inomhus kanske bär andningsskydd, men hur ska kollegorna som står några meter bort skyddas? De exponeras ju också för det hälsofarliga dammet. Silikos orsakade 46 000 dödsfall globalt 2013, en minskning från 55 000 dödsfall 1990.

Det tar flera år att utveckla kronisk silikos. Det är därför som symtomen uppträder flera år efter första exponeringen. Att vidta åtgärder för arbetsmiljön kan rädda liv!

En fullständig lista över symtom finns nedan:

 • Dyspnea (andnöd) som förvärras vid ansträngning
 • Hosta, ofta envis och ibland allvarlig
 • Utmattning 
 • Tachypnea (korta andetag)
 • Försämrad aptit och viktförlust 
 • Bröstsmärtor
 • Feber
 • Gradvis mörknande hud (blå hy)
 • Gradvis mörkare grunda fåror i naglarna som slutligen blir sprickor när proteinfibrerna i nagelbanden bryts ned

I allvarligare fall kan även följande symptom uppträda:

 • Cyanos, blekare hy på överkroppen (blåaktig hy)
 • Cor pulmonale (hjärtsjukdom i högra kammaren)
 • Nedsatt lungkapacitet

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan förbättra din arbetsmiljö >>