Filtrering av oljedimma och uppsamling och återvinning av skärvätska

Hälsa och säkerhet i metallbearbetningsindustri

Skydda alla dina anställda!

Ett flertal studier under de senaste decennierna visar på att personal som arbetar i de rena miljöer arbetar effektivare, producerar mer och med högre kvalitet än personal som arbetar i smutsiga och dammiga miljöer.

För det första är en ren miljö trevligare att vistas i än en smutsig. Det visar också att man är mån om sina anställda.  

För det andra, när fina dim- och rökpartiklar andas in påverkas kroppen rent fysiskt – t.ex. dammet som täpper igen en maskinoperatörs näsa gör att han eller hon inte kan sköta utrustningen optimalt. Vissa typer av partiklar och rök kan tränga långt in i luftvägarna och försämra lungornas syreupptagningsförmåga. Med mindre syre i blodet får kroppen mindre energi vilket betyder att arbetet går långsammare. Med mindre syre i blodet blir man lättare sjuk och sjukskriver sig oftare, vilket också leder till försämrad produktionseffektivitet. Det påverkar inte bara personalen i produktionslokalerna. Dimma och rök kan driva runt i anläggningen och även tränga in andra utrymmen såsom kontor, vilket innebär att hela företaget påverkas.

Slutligen så är personal som känner sig frisk i regel också glada och nöjda. Missnöjda anställda kan lämna dig för en annan arbetsgivare och många års dyra utbildningar och expertis går förlorad. Att ständigt behöva utbilda ny personal är mycket ineffektivt och påverkar både produktionen och lönsamheten.

Nedermans oljedimfiltersystem förbättrar luftkvaliteten i dina lokaler och ger ökad produktivitet, färre sjukskrivningar och minskad personalomsättning.